Πολιτική απορρήτου

Γενικές διατάξεις

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής - η Πολιτική) αποτελεί εσωτερικό κανονισμό της Ellin Car P.C. και δεσμεύει όλους τους υπαλλήλους, τις υπηρεσίες και τα διαρθρωτικά τμήματα της Ellin Car P.C. Η πολιτική ρυθμίζει τους κανόνες χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ellin Car, καθώς και τους κανόνες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών του δικτύου που παρέχονται από αυτούς κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της Ellin Car.

Η πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες της Ellin Car είναι δωρεάν και διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου. Η ανωνυμία είναι εγγυημένη σε όλους τους χρήστες των υπηρεσιών της Ellin Car κατά τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας.

Η Ellin Car P.C. καθορίζει ανεξάρτητα τους στόχους και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από τον ηλεκτρονικό πόρο της Ellin Car.

Δεδομένα χρήστη

Η ιστοσελίδα Ellin Car δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της Ellin Car είναι απρόσωπα. Ο χρήστης δεν ταυτοποιείται κατά την περιήγησή του στον ιστότοπο.

Τα απρόσωπα δεδομένα που διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα της Ellin Car περιλαμβάνουν πληροφορίες που διαβιβάζονται αυτόματα στην ιστοσελίδα της Ellin Car από τις συσκευές του χρήστη σε ανώνυμη μορφή. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή του χρήστη και την τοποθεσία της, δεδομένα του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα του χρήστη και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον ιστότοπο της Ellin Car περιλαμβάνουν πληροφορίες που οι χρήστες παρέχουν στην υπηρεσία κατά τη διαδικασία εγγραφής, κατά την κράτηση υπηρεσιών στον ιστότοπο, την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία, καθώς και τη συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών και ενοτήτων λογισμικού του πόρου της Ellin Car. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα του χρήστη, στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για να μπορούν οι εκπρόσωποι της εταιρείας να επικοινωνούν με τον χρήστη προκειμένου να επιβεβαιώσουν την κράτηση, να διευκρινίσουν τις λεπτομέρειες της κράτησης, να στείλουν ενημερωτικά δελτία κ.λπ.

Η διοίκηση του διαδικτυακού πόρου Ellin Car δεν επαληθεύει τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες- ωστόσο, προβαίνει στην παραδοχή ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι σχετικές, αξιόπιστες και επαρκείς για τον σκοπό της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Ο χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την παροχή πληροφοριών που δεν πληρούν τις καθορισμένες απαιτήσεις.

Για τους λειτουργικούς σκοπούς της η Ellin Car χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες πόρων που χρησιμοποιούνται. Αυτές περιλαμβάνουν τα δεδομένα του διακομιστή που χρησιμοποίησε ο χρήστης για να επισκεφθεί τον πόρο, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, πληροφορίες σχετικά με τους πόρους από τους οποίους ο χρήστης έμαθε για την ιστοσελίδα της Ellin Car. Τα δεδομένα που λαμβάνονται είναι απρόσωπα και είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της πολιτικής μάρκετινγκ της εταιρείας και των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση δεν συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Χρήση των παρεχόμενων δεδομένων χρήστη

Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας, συμφωνείτε αυτόματα με τη χρήση και την επεξεργασία των προαναφερθέντων δεδομένων για την υλοποίηση των υπηρεσιών της εταιρείας.

Η εταιρεία συλλέγει μόνο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ποιοτική εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, το όνομα και το επώνυμο για να γίνει η υπογραφή για τη συνάντησή σας στο αεροδρόμιο, τον αριθμό της πτήσης σας για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα, καθώς και άλλα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών.

Τυχόν ηλεκτρονικές πληρωμές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο της Ellin Car πραγματοποιούνται με τη χρήση της εξαιρετικά ασφαλούς σελίδας για την επεξεργασία ηλεκτρονικών πληρωμών. Ταυτόχρονα, κανένα από τα προσωπικά και τραπεζικά σας δεδομένα, καθώς και τα δεδομένα της τραπεζικής σας κάρτας, δεν καταγράφονται/αποθηκεύονται. Η υπηρεσία δεν έχει πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου, μεταφοράς και πληρωμής. Κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης των υπηρεσιών της Ellin Car χρησιμοποιώντας επίσημες ιστοσελίδες συνεργατών, οι εν λόγω ιστοσελίδες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας που καθορίζονται κατά την πραγματοποίηση της κράτησης, αλλά όχι στις συναλλαγές πληρωμής και στα τραπεζικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά την πληρωμή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Για να εγγυηθεί την υψηλής ποιότητας εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών, η εταιρεία Ellin Car μπορεί να διαβιβάσει τις πληροφορίες των χρηστών που προσδιορίζονται κατά την κράτηση υπηρεσιών σε συνεργαζόμενες εταιρείες και τρίτους που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται εταιρείες και τρίτα μέρη που βρίσκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εφόσον αυτό απαιτείται από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Παράλληλα, η εταιρεία εγγυάται ότι τα δεδομένα των χρηστών διαβιβάζονται μόνο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή, η πολιτική εμπιστευτικότητας ισχύει για όλο το εύρος των προσώπων που έχουν λάβει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

Τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης κατά την πραγματοποίηση μιας κράτησης μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων με προσφορές υπηρεσιών, ειδοποιήσεις σχετικά με τις εκστρατείες προώθησης και τις εκπτώσεις της εταιρείας, καθώς και προσφορές για τη συμμετοχή σε έρευνες. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύψει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον χρήστη στο πλαίσιο των εν λόγω ερευνών χωρίς να λάβει την αντίστοιχη άδεια από τον χρήστη. Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο που καθορίζεται στο τέλος ενός ενημερωτικού δελτίου ή στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@ellincar.gr.

Προστασία δεδομένων χρηστών

Η εταιρεία εγγυάται ότι έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την προστασία των παρεχόμενων δεδομένων των χρηστών από απώλεια και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αυτό ισχύει τόσο για τα έντυπα όσο και για τα ψηφιακά μέσα εγγραφής δεδομένων σε μορφή softcopy.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες είναι διαθέσιμη στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρείας με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ή τη βελτίωση της απόδοσης των λειτουργιών της εταιρείας. Όλοι οι υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εταιρείας για την τήρηση του απορρήτου. Εξαίρεση αποτελεί είτε η θέση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σε ελεύθερη πρόσβαση από τον ίδιο τον χρήστη, είτε η παροχή από τον ίδιο της πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα σε απεριόριστο εύρος προσώπων με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

Με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εταιρεία τηρεί αρχεία των κρατήσεων και των παραγγελιών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται. Τα δεδομένα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων πελατών και προστατεύονται σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και την πολιτική προστασίας των δεδομένων των χρηστών.

Σε περίπτωση που ο χρήστης αντιτίθεται στην αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων στη βάση δεδομένων πελατών της εταιρείας, θα πρέπει να αποστείλει σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ellincar.gr. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να δώσει ή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονική ειδοποίηση στη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατόπιν αιτήματος του χρήστη, η εταιρεία υποχρεούται να τον ενημερώνει ανά πάσα στιγμή σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την επεξεργασία των δεδομένων του, καθώς και να τροποποιεί, να διαγράφει ή να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους.

Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων απορρήτου που θέτει η παρούσα πολιτική, η εταιρεία ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Cookies

Η Ellin Car P.C. ενημερώνει ότι ο ιστότοπος Ellin Car χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία του.

Τα cookies είναι τα αρχεία που παρέχουν στον ιστότοπο που επισκέπτεστε ορισμένες απρόσωπες πληροφορίες. Ανάλογα με τον τύπο των αρχείων cookie, διευκολύνουν τις μελλοντικές λειτουργίες στην ιστοσελίδα, αποθηκεύοντας ορισμένες ρυθμίσεις, παρουσιάζοντας σχετικές πληροφορίες, εξαλείφοντας σφάλματα στις λειτουργίες της ιστοσελίδας, παρέχοντας ασφάλεια προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή στις υπηρεσίες της εταιρείας, ή βοηθούν την ιστοσελίδα να συλλέγει πληροφορίες που απαιτούνται για τη βελτίωση των λειτουργιών των υπηρεσιών της.

Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο της Ellin Car, λαμβάνετε μια ειδοποίηση ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να διαγράψετε τα cookies, να τα μπλοκάρετε ή να δώσετε άδεια χρήσης τους στη συσκευή σας.

Αποδεχόμενοι την Πολιτική Χρήσης Cookies στον ιστότοπο της Ellin Car, δίνετε αυτόματα την άδεια στις υπηρεσίες του ιστότοπου να τα αποθηκεύουν και να τα χρησιμοποιούν.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου μονομερώς ανά πάσα στιγμή. Η δημόσια διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ellin Car Πολιτική Απορρήτου θεωρείται ως η ισχύουσα.
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις. Είμαστε πάντα ευτυχείς να σας βοηθήσουμε! Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή - είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο για τους πελάτες μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ